Clinical manifestations of CNS infections caused by enterovirus type 71
Cheol Soon Choi (Choi CS), Yun Jung Choi (Choi YJ), Ui Yoon Choi (Choi UY), Ji Whan Han (Han JW), Dae Chul Jeong (Jeong DC), Hyun Hee Kim (Kim HH), Jong Hyun Kim (Kim JH), Jin Han Kang (Kang JH)
Clin Exp Pediatr. 2011;54(1):11-16.   Published online 2011 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2011.54.1.11
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Molecular Mechanisms in the Genesis of Seizures and Epilepsy Associated With Viral Infection
Wolfgang Löscher, Charles L. Howe
Frontiers in Molecular Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Role of urine reagent strips in diagnosis of childhood meningitis
AhmedT Mahmoud, NahlaM Said, ReemM El Kholy, MohammadA Elhag
Menoufia Medical Journal.2021; 34(2): 649.     CrossRef
MRI and CT characteristics of the complications of hand-foot-mouth disease in central nervous system in children: Summary of 15 cases
Qun Lao, Cui-ping Guo, Ting Weng, Zhong-fei Xu, Huan-guo Li
Radiology of Infectious Diseases.2019; 6(1): 26.     CrossRef
Clinical characteristics and managements of severe hand, foot and mouth disease caused by enterovirus A71 and coxsackievirus A16 in Shanghai, China
Kang Cai, Yizhong Wang, Zhongqin Guo, Huiju Yu, Huajun Li, Liya Zhang, Shanshan Xu, Qingli Zhang
BMC Infectious Diseases.2019;[Epub]     CrossRef
Factors associated with severe neurologic complications in patients with either hand-foot-mouth disease or herpangina: A nationwide observational study in South Korea, 2009-2014
Bongyoung Kim, Shinje Moon, Geun-Ryang Bae, Hyungmin Lee, Hyunjoo Pai, Sung Hee Oh, Eric H. Y. Lau
PLOS ONE.2018; 13(8): e0201726.     CrossRef
Xiyanping injection therapy for children with mild hand foot and mouth disease: a randomized controlled trial
Zhang Guoliang, He Liyun, Tang Liuping, Yang Tong, Zou Xinying, Zhu Qingxiong, Yan Shiyan, Hou Yong, Huang Baoju, Zhao Jindong, Li Yan, Huang Jihan
Journal of Traditional Chinese Medicine.2017; 37(3): 397.     CrossRef
Therapeutic efficacy of phentolamine in the management of severe hand, foot and mouth disease combined with pulmonary edema
Zhixin Yan, Yaokai Shang, Fengxian Li, Fei Xie, Huili Qian, Youqi Zhang, Bin Yue
Experimental and Therapeutic Medicine.2017; 13(4): 1403.     CrossRef
Neurologic Manifestations of Enterovirus 71 Infection in Korea
Kyung Yeon Lee, Myoung Sook Lee, Dong Bin Kim
Journal of Korean Medical Science.2016; 31(4): 561.     CrossRef
Enterovirus 71 infection and neurological complications
Kyung Yeon Lee
Korean Journal of Pediatrics.2016; 59(10): 395.     CrossRef
N-terminal pro-brain natriuretic peptide levels associated with severe hand, foot and mouth disease
Hui-Ling Deng, Yu-Feng Zhang, Ya-Ping Li, Yu Zhang, Yan Xie, Jun Wang, Xiao-Yan Wang, Shuang-Suo Dang
BMC Infectious Diseases.2016;[Epub]     CrossRef
Evaluation of using urine reagent strips in the diagnosis of childhood meningitis
Ghada S. Abdelmotaleb, Mohammed K. Abdo, Eman G. Behiry, Manar I. Mahmoud
Medical Research Journal.2016; 15(2): 42.     CrossRef
Massive pulmonary hemorrhage in enterovirus 71-infected hand, foot, and mouth disease
Dong Seong Lee, Young Il Lee, Jeong Bae Ahn, Mi Jin Kim, Jae Hyun Kim, Nam Hee Kim, Jong Hee Hwang, Dong Wook Kim, Chong Guk Lee, Tae Won Song
Korean Journal of Pediatrics.2015; 58(3): 112.     CrossRef
Complete Sequence Analysis and Antiviral Screening of Medicinal Plants for Human Coxsackievirus A16 Isolated in Korea
Jae-Hyoung Song, Kwisung Park, Aeri Shim, Bo-Eun Kwon, Jae-Hee Ahn, Young Jin Choi, Jae Kyung Kim, Sang-Gu Yeo, Kyungah Yoon, Hyun-Jeong Ko
Osong Public Health and Research Perspectives.2015; 6(1): 52.     CrossRef
Clinico-radiological spectrum in enterovirus 71 infection involving the central nervous system in children
Kyung Yeon Lee, Yun-Jin Lee, Tae Hyoung Kim, Doo-Sung Cheon, Sang-Ook Nam
Journal of Clinical Neuroscience.2014; 21(3): 416.     CrossRef
Severe Enterovirus Type 71 Nervous System Infections in Children in the Shanghai Region of China
Qingli Zhang, Noni E. MacDonald, Jennifer C. Smith, Kang Cai, Huiju Yu, Huajun Li, Chuene Lei
Pediatric Infectious Disease Journal.2014; 33(5): 482.     CrossRef
Epidemiology and Clinical Characteristics of Enterovirus Infections in Children: A Single Center Analysis from 2006 to 2010
In-Soo Park, Hae Sung Lee, Soo-Han Choi, Hye Jin Kim, Seo Yeon Hwang, Doo-Sung Cheon, Jin-Keun Chang
Korean Journal of Pediatric Infectious Diseases.2013; 20(2): 81.     CrossRef
Epidemiology and clinical characteristics of hand foot, and mouth disease in a Shenzhen sentinel hospital from 2009 to 2011
Yan-rong Wang, Lu-lu Sun, Wan-ling Xiao, Li-yun Chen, Xian-feng Wang, Dong-ming Pan
BMC Infectious Diseases.2013;[Epub]     CrossRef
Improving the Efficacy of Conventional Therapy by Adding Andrographolide Sulfonate in the Treatment of Severe Hand, Foot, and Mouth Disease: A Randomized Controlled Trial
Xiuhui Li, Chi Zhang, Qingsheng Shi, Tong Yang, Qingxiong Zhu, Yimei Tian, Cheng Lu, Zhiying Zhang, Zhongsheng Jiang, Hongying Zhou, Xiaofeng Wen, Huasheng Yang, Xiaorong Ding, Lanchun Liang, Yan Liu, Yongyan Wang, Aiping Lu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medic.2013; 2013: 1.     CrossRef
Breastfeeding, previous Epstein-Barr virus infection, Enterovirus 71 infection, and rural residence are associated with the severity of hand, foot, and mouth disease
Yaping Li, Shuangsuo Dang, Huiling Deng, Wenjun Wang, Xiaoli Jia, Ning Gao, Mei Li, Jun Wang
European Journal of Pediatrics.2013; 172(5): 661.     CrossRef
The Pathogenesis and Prevention of Encephalitis due to Human Enterovirus 71
Emily Jane Bek, Peter Charles McMinn
Current Infectious Disease Reports.2012; 14(4): 397.     CrossRef
Tolerability and immunogenicity of an inactivated enterovirus 71 vaccine in Chinese healthy adults and children
Fan-Yue Meng, Jing-Xin Li, Xiu-Ling Li, Kai Chu, Yun-Tao Zhang, Hong Ji, Liang Li, Zheng-Lun Liang, Feng-Cai Zhu
Human Vaccines & Immunotherapeutics.2012; 8(5): 668.     CrossRef
Enteroviruses isolated from herpangina and hand-foot-and-mouth disease in Korean children
KwiSung Park, BaeckHee Lee, KyoungAh Baek, DooSung Cheon, SangGu Yeo, JoonSoo Park, JaeWan Soh, HaeKyung Cheon, KyungAh Yoon, YoungJin Choi
Virology Journal.2012;[Epub]     CrossRef