Predictive value of C-reactive protein in response to macrolides in children with macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Young Ho Seo (Seo YH), Jang Su Kim (Kim JS), Sung Chul Seo (Seo SC), Won Hee Seo (Seo WH), Young Yoo (Yoo Y), Dae Jin Song (Song DJ), Ji Tae Choung (Choung JT)
Clin Exp Pediatr. 2014;57(4):186-192.   Published online 2014 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2014.57.4.186
Citations to this article as recorded by Crossref logo
In vitro and in vivo study of andrographolide nanoparticles for the treatment of Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Liling Wang, Liwei Liu, Shen Cheng, Jiawen Zhu, Huanlai Xie, Wentan Zhao
Biochemical and Biophysical Research Communication.2024; 698: 149540.     CrossRef
Macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae in an Iranian Pediatric Sample with Community-Acquired Pneumonia
Seyyed Alireza Fahimzad, Abdollah Karimi, Seyed Alireza Nadji, Najmeh Tavousi, Masomeh Abedini, Roghayeh Amini, Ali Hosseininasab, Fatemeh Hosseininasab, Keyghobad Ghadiri, Roya Chegene Lorestani Sha Masoomshahi, Mohammad Hassan Aelami, Babak Abdinia, Hou
Jundishapur Journal of Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Global prevalence of resistance to macrolides in Mycoplasma pneumoniae: a systematic review and meta-analysis
Guotuan Wang, Peng Wu, Rui Tang, Weidong Zhang
Journal of Antimicrobial Chemotherapy.2022; 77(9): 2353.     CrossRef
Epidemiology and surveillance implications of community-acquired pneumonia in children
Eui Jeong Roh, Jung Yeon Shim, Eun Hee Chung
Clinical and Experimental Pediatrics.2022; 65(12): 563.     CrossRef
Assessment of variables associated with prolonged admission duration in children with Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Myongsoon Sung, Eui Jeong Roh, Eun Sil Lee, Ji Young Lee, Hyo‐Bin Kim, Youngmin Ahn, Byung Wook Eun, Ja Kyoung Kim, Hyoung Young Kim, Sung‐Su Jung, Minji Kim, Eun Kyeong Kang, Eun‐Ae Yang, Soo Jin Lee, Yang Park, Ju‐Hee Seo, Eun Lee, Eun Seok Yang, Hyung
The Clinical Respiratory Journal.2022; 16(11): 756.     CrossRef
Clinical Role of M. Pneumoniae Typing Antibody Detected by Chemiluminescent Immunoassay in the Diagnosis of Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia in Children
Dongmiao Chen, Peiting Wu, Duoduo Liu, Tingting Shen, Shangmin Liu, Huayou Zhou, Congrong Wang
SSRN Electronic Journal .2022;[Epub]     CrossRef
Baicalin relievesMycoplasma pneumoniaeinfection‑induced lung injury through regulating microRNA‑221 to inhibit the TLR4/NF‑κB signaling pathway
Han Zhang, Xiang Li, Juan Wang, Qi Cheng, Yunxiao Shang, Guizhen Wang
Molecular Medicine Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Genotype and mutation patterns of macrolide resistance genes of Mycoplasma pneumoniae from children with pneumonia in Qingdao, China, in 2019
Fa-Chun Jiang, Rui-Fang Wang, Ping Chen, Li-Yan Dong, Xia Wang, Qin Song, Yi-Qiu Wan, Qin-Qin Song, Juan Song, Yan-Hai Wang, Zhi-Qiang Xia, Dong Xia, Jun Han
Journal of Global Antimicrobial Resistance.2021; 27: 273.     CrossRef
Real-Time PCR and Quantitative Culture for Mycoplasma pneumoniae Load in Pharyngeal Swabs from Children at Preliminary Diagnosis and Discharge
Fei Zhao, Xuemei Guan, Jing Li, Liyong Liu, Jie Gong, Lihua He, Fanliang Meng, Jianzhong Zhang
BioMed Research International.2020; 2020: 1.     CrossRef

Clinical Role of Serum Interleukin-17A in the Prediction of Refractory Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Children

Jiuling Zhao, Xin Ji, Yushui Wang, Xin Wang
Infection and Drug Resistance.2020; Volume 13: 835.     CrossRef
Macrolide-Resistant Mycoplasma pneumoniae Infections in Pediatric Community-Acquired Pneumonia
Yu-Chin Chen, Wei-Yun Hsu, Tu-Hsuan Chang
Emerging Infectious Diseases.2020; 26(7): 1382.     CrossRef
Hepatocyte growth factor can guide treatment of Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children
Lun Qin Liu, Zhi Hua Wang, Hai Yun Yao
Experimental and Therapeutic Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Antimicrobial susceptibility and genotyping of Mycoplasma pneumoniae isolates in Beijing, China, from 2014 to 2016
Fei Zhao, Jinrong Liu, Weixian Shi, Fang Huang, Liyong Liu, Shunying Zhao, Jianzhong Zhang
Antimicrobial Resistance & Infection Control.2019;[Epub]     CrossRef
Current usage and effects of steroids in the management of childhood mycoplasma pneumonia in a secondary hospital
Susie Yoo, Seong Eun Choi, Jiyoung Chun, Yo Han Ahn, Ky Young Cho, Yong Ju Lee, Tae Jung Sung, Kon Hee Lee
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2018; 6(2): 122.     CrossRef
Increased procalcitonin level is a risk factor for prolonged fever in children with Mycoplasma pneumonia
Ji Eun Jeong, Ji Eun Soh, Ji Hee Kwak, Hye Lim Jung, Jae Won Shim, Deok Soo Kim, Moon Soo Park, Jung Yeon Shim
Korean Journal of Pediatrics.2018; 61(8): 258.     CrossRef
Literature review and future strategies of childhood respiratory diseases in Korea
Man Yong Han, Hai Lee Chung, Young Min Ahn, Jung Yeon Shim
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2018; 6(Suppl 1): S66.     CrossRef
Effects of methylprednisolone or immunoglobulin when added to standard treatment with intravenous azithromycin for refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children
Li-Shen Shan, Xin Liu, Xin-Yuan Kang, Fei Wang, Xiao-Hua Han, Yun-Xiao Shang
World Journal of Pediatrics.2017; 13(4): 321.     CrossRef
Prediction of Refractory Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia in Pediatric Patients
Zhen Wang, Ya-Chun Li, Xiao-Jian Zhou, Jia-Ying Wu
Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology.2017; 30(2): 92.     CrossRef
Macrolide Resistance and Its Impacts onM. PneumoniaePneumonia in Children: Comparison of Two Recent Epidemics in Korea
Jong Hyun Kim, Jee Yong Kim, Chang Hoon Yoo, Won Hee Seo, Young Yoo, Dae Jin Song, Ji Tae Choung
Allergy, Asthma & Immunology Research.2017; 9(4): 340.     CrossRef
Mechanism of resistance acquisition and treatment of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children
Hyeon-Jong Yang, Dae Jin Song, Jung Yeon Shim
Korean Journal of Pediatrics.2017; 60(6): 167.     CrossRef
Mycoplasma pneumoniae from the Respiratory Tract and Beyond
Ken B. Waites, Li Xiao, Yang Liu, Mitchell F. Balish, T. Prescott Atkinson
Clinical Microbiology Reviews.2017; 30(3): 747.     CrossRef
Decreased Interleukin-10 Responses in Children with Severe Mycoplasma pneumoniae Pneumonia
Shenggang Ding, Xiaowu Wang, Wei Chen, Yuan Fang, Boyu Liu, Yan Liu, Guanghe Fei, Linding Wang, Xue-jie Yu
PLOS ONE.2016; 11(1): e0146397.     CrossRef
Two case reports
Shaoli Li, Hongmei Sun, Fei Liu, Yanling Feng, Hanqing Zhao, Guanhua Xue, Chao Yan
Medicine.2016; 95(38): e4963.     CrossRef
Clinical features according to chest radiologic patterns ofMycoplasmapneumonia in children
Young Hyun Kim, Jin Hyeon Kim, Sae Yoon Kim, Young Hwan Lee
Yeungnam University Journal of Medicine.2016; 33(2): 98.     CrossRef
Mycoplasma pneumoniae-associated mild encephalitis/encephalopathy with a reversible splenial lesion: report of two pediatric cases and a comprehensive literature review
Norishi Ueda, Satoshi Minami, Manabu Akimoto
BMC Infectious Diseases.2016;[Epub]     CrossRef