Update of genetic susceptibility in patients with Kawasaki disease
Kyung Lim Yoon (Yoon KL)
Clin Exp Pediatr. 2015;58(3):84-88.   Published online 2015 Mar 20     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2015.58.3.84
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genetic Susceptibility to Kasasaki Disease and Biomarkers for the Clinic Diagnosis
春余 陈
Advances in Clinical Medicine.2024; 14(02): 4164.     CrossRef
eQTL Highlights the Potential Role of Negative Control of Innate Immunity in Kawasaki Disease
Sirui Song, Liqin Chen, Qianqian Ning, Danying Zhu, Feng Qiu, Guang Li, Hong Zhang, Tingting Xiao, Guohui Ding, Min Huang
International Journal of General Medicine.2022; Volume 15: 837.     CrossRef
MicroRNAs in Kawasaki disease: An update on diagnosis, therapy and monitoring
Yiyi Xiong, Jiawei Xu, Deju Zhang, Shuqin Wu, Zhangwang Li, Jing Zhang, Zhongbin Xia, Panpan Xia, Cai Xia, Xiaoyi Tang, Xiao Liu, Jianping Liu, Peng Yu
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Refractory Kawasaki Disease—a Challenge for the Pediatrician
Deepu Abraham, Sridhar Kalyanasundaram, Kandamaran Krishnamurthy
SN Comprehensive Clinical Medicine.2021; 3(3): 855.     CrossRef
Immunogenetics of Kawasaki disease
Rajni Kumrah, Pandiarajan Vignesh, Amit Rawat, Surjit Singh
Clinical Reviews in Allergy & Immunology.2020; 59(1): 122.     CrossRef
Clinical characteristics of Kawasaki disease complicated with Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Yinle Lan, Shuxian Li, Dehua Yang, Junfen Zhou, Yingshuo Wang, Jianhua Wang, Yingchun Xu, Zhimin Chen
Medicine.2020; 99(19): e19987.     CrossRef
Predictors and management of intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease
Min Seob Song
Korean Journal of Pediatrics.2019; 62(4): 119.     CrossRef
Kawasaki Disease following administration of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in young children
Chee Fu Yung, Xiangmei Ma, Yin Bun Cheung, Bee Khiam Oh, Sally Soh, Koh Cheng Thoon
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Pro‐inflammatory cytokine single nucleotide polymorphisms in Kawasaki disease
Raheleh Assari, Yahya Aghighi, Vahid Ziaee, Maryam Sadr, Farzaneh Rahmani, Arezou Rezaei, Zeinab Sadr, Mohammad Hassan Moradinejad, Seyed Reza Raeeskarami, Nima Rezaei
International Journal of Rheumatic Diseases.2018; 21(5): 1120.     CrossRef
Lack of association between miR-218 rs11134527 A>G and Kawasaki disease susceptibility
Lei Pi, Lanyan Fu, Yufen Xu, Di Che, Qiulian Deng, Xijing Huang, Meiai Li, Li Zhang, Ping Huang, Xiaoqiong Gu
Bioscience Reports.2018;[Epub]     CrossRef
A critical appraisal of the role of intracellular Ca2+-signaling pathways in Kawasaki disease
Jeroen Bijnens, Ludwig Missiaen, Geert Bultynck, Jan B. Parys
Cell Calcium.2018; 71: 95.     CrossRef
Melatonin: A hypothesis for Kawasaki disease treatment
Eva Ramos, Paloma Patiño, Russel J. Reiter, Emilio Gil-Martín, Francisco López-Muñoz, Alejandro Romero
Medical Hypotheses.2018; 119: 6.     CrossRef
Kawasaki disease: guidelines of the Italian Society of Pediatrics, part I - definition, epidemiology, etiopathogenesis, clinical expression and management of the acute phase
Alessandra Marchesi, Isabella Tarissi de Jacobis, Donato Rigante, Alessandro Rimini, Walter Malorni, Giovanni Corsello, Grazia Bossi, Sabrina Buonuomo, Fabio Cardinale, Elisabetta Cortis, Fabrizio De Benedetti, Andrea De Zorzi, Marzia Duse, Domenico Del P
Italian Journal of Pediatrics.2018;[Epub]     CrossRef
Dissecting Kawasaki disease: a state-of-the-art review
S. M. Dietz, D. van Stijn, D. Burgner, M. Levin, I. M. Kuipers, B. A. Hutten, T. W. Kuijpers
European Journal of Pediatrics.2017; 176(8): 995.     CrossRef
Kawasaki disease: etiopathogenesis and novel treatment strategies
Shreya Agarwal, Devendra K. Agrawal
Expert Review of Clinical Immunology.2017; 13(3): 247.     CrossRef
The Development and Researches of the Pathogenesis of Kawasaki Disease Animal Models
新艳 张
Journal of Physiology Studies.2017; 05(01): 1.     CrossRef
Pathogenetic determinants in Kawasaki disease: the haematological point of view
Domenico Del Principe, Donatella Pietraforte, Lucrezia Gambardella, Alessandra Marchesi, Isabella Tarissi de Jacobis, Alberto Villani, Walter Malorni, Elisabetta Straface
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2017; 21(4): 632.     CrossRef
Quercetin Inhibits Inflammasome Activation by Interfering with ASC Oligomerization and Prevents Interleukin-1 Mediated Mouse Vasculitis
Talita P. Domiciano, Daiko Wakita, Heather D. Jones, Timothy R. Crother, Waldiceu A. Verri, Moshe Arditi, Kenichi Shimada
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Identification of differentially expressed microRNAs in acute Kawasaki disease
Ye Chen, Yue‑Yue Ding, Yan Ren, Lei Cao, Qiu‑Qin Xu, Ling Sun, Ming‑Guo Xu, Hai‑Tao Lv
Molecular Medicine Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Molecular basis of coronary artery dilation and aneurysms in patients with Kawasaki disease based on differential protein expression
Wanting Liu, Chaowu Liu, Li Zhang, Xiaofei Xie, Xiaoqiong Gu, Chuanlan Sang, Mingguo Xu, Weijun Xu, Hongling Jia
Molecular Medicine Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Pediatric vasculitis
Kenan Barut, Sezgin Sahin, Ozgur Kasapcopur
Current Opinion in Rheumatology.2016; 28(1): 29.     CrossRef
The Clinical Profile of Kawasaki Disease in Algerian Children: A Single Institution Experience
Houda Boudiaf, Moussa Achir
Journal of Tropical Pediatrics.2016; 62(2): 139.     CrossRef
Coronary artery lesions and the increasing incidence of Kawasaki disease resistant to initial immunoglobulin
Tetsuhiro Kibata, Yasuo Suzuki, Shunji Hasegawa, Takeshi Matsushige, Takeshi Kusuda, Madoka Hoshide, Kazumasa Takahashi, Seigo Okada, Hiroyuki Wakiguchi, Tadashi Moriwake, Masashi Uchida, Noriko Ohbuchi, Takashi Iwai, Masanari Hasegawa, Kiyoshi Ichihara,
International Journal of Cardiology.2016; 214: 209.     CrossRef
Use of corticosteroids during acute phase of Kawasaki disease
Jeong Jin Yu
World Journal of Clinical Pediatrics.2015; 4(4): 135.     CrossRef