Haploidentical hematopoietic stem cell transplantation in children and adolescents with acquired severe aplastic anemia
Ho Joon Im (Im HJ), Kyung-Nam Koh (Koh KN), Jong Jin Seo (Seo JJ)
Clin Exp Pediatr. 2015;58(6):199-205.   Published online 2015 Jun 22     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2015.58.6.199
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Research Progress on Hematopoietic Stem Cell Transplantation in the Treatment of Severe Aplastic Anemia
文 彭
Advances in Clinical Medicine.2024; 14(04): 1989.     CrossRef
Impact of Conditioning Regimen and Graft-versus-Host Disease Prophylaxis on The Outcome of Haploidentical Peripheral Blood Stem Cell Transplantation for High-Risk Severe Aplastic Anemia in Children and Young Adults: A Report from the Pediatric Severe Apla
Gaurav Kharya, Sarita R. Jaiswal, Sunil Bhat, Revathi Raj, Satya P. Yadav, Vikas Dua, Santanu Sen, Atish Bakane, Shobha Badiger, Ramya Uppuluri, Neha Rastogi, Mansi Sachdev, Bharti Sharma, Ashraf Saifullah, Suparno Chakrabarti
Transplantation and Cellular Therapy.2023; 29(3): 199.e1.     CrossRef
Comparison of haploidentical–allogeneic hematopoietic stem cell transplantation and intensive immunosuppressive therapy for patients with severe aplastic anemia with an absolute neutrophil count of zero: a retrospective study
Li-qiang Wu, Li-fang Huang, Hui Yang, Bao-dong Ye, Jian-ping Sheng, Qing-hong Yu, Yan Yang, Jin-song Jia, Dong-hua Zhang, Sheng-yun Lin, Guang-sheng He, Jian-yong Li
Annals of Hematology.2023; 102(8): 2015.     CrossRef
Meta-analysis of the results of haploidentical transplantation in the treatment of aplastic anemia
Jin Zhao, Li Ma, Meijing Zheng, Liping Su, Xiaojing Guo
Annals of Hematology.2023; 102(9): 2565.     CrossRef
Haploidentical stem cell transplantation for aplastic anemia: the current advances and future challenges
Zheng-Li Xu, Xiao-Jun Huang
Bone Marrow Transplantation.2021; 56(4): 779.     CrossRef
Mesenchymal stromal cells as prophylaxis for graft-versus-host disease in haplo-identical hematopoietic stem cell transplantation recipients with severe aplastic anemia?—a systematic review and meta-analysis
Ruonan Li, Jingke Tu, Jingyu Zhao, Hong Pan, Liwei Fang, Jun Shi
Stem Cell Research & Therapy.2021;[Epub]     CrossRef
Selective T-cell depletion targeting CD45RA as a novel approach for HLA-mismatched hematopoietic stem cell transplantation in pediatric nonmalignant hematological diseases
Mercedes Gasior Kabat, David Bueno, Luisa Sisinni, Raquel De Paz, Yasmina Mozo, Rosario Perona, Elena G. Arias-Salgado, Blanca Rosich, Antonio Marcos, Ana Belén Romero, Aida Constanzo, Víctor Jiménez-Yuste, Antonio Pérez-Martínez
International Journal of Hematology.2021; 114(1): 116.     CrossRef
Comparisons Between Frontline Therapy and a Combination of Eltrombopag Plus Immunosuppression Therapy and Human Leukocyte Antigen-Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients With Severe Aplastic Anemia: A Systematic Review
Yuan Yang, Jiang Ji, Zengwei Tang, Bing Han
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Haploidentical Stem Cell Transplantation With Post-transplant Cyclophosphamide for Pediatric Acute Leukemia is Safe and Effective
Anil Sharma, Neha Rastogi, Goutomi Chatterjee, Rohit Kapoor, Sagar Nivargi, Satya P. Yadav
Journal of Pediatric Hematology/Oncology.2021; 43(7): e1033.     CrossRef
Comparison of frontline treatment with intensive immunosuppression therapy and HLA-haploidentical hematopoietic stem cell transplantation for young patients with severe aplastic anemia – A meta analysis
Chang Geng, Xinjian Liu, Miao Chen, Chen Yang, Bing Han
Leukemia Research.2020; 88: 106266.     CrossRef
Donor-derived marrow mesenchymal stromal cell co-transplantation following a haploidentical hematopoietic stem cell transplantation trail to treat severe aplastic anemia in children
Z. -K. Wang, H. -J. Yu, F. -L. Cao, Z. -H. Liu, Z. -Y. Liu, W. -J. Feng, X. -L. Liu, Y. -Y. Yu, Y. Xiao, L. -M. Li, J. Zhou
Annals of Hematology.2019; 98(2): 473.     CrossRef
Comparable Outcome with a Faster Engraftment of Optimized Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation Compared with Transplantations from Other Donor Types in Pediatric Acquired Aplastic Anemia
Hyery Kim, Ho Joon Im, Kyung-Nam Koh, Sung Han Kang, Jae Won Yoo, Eun Seok Choi, Young-Uk Cho, Seongsoo Jang, Chan-Jeoung Park, Jong Jin Seo
Biology of Blood and Marrow Transplantation.2019; 25(5): 965.     CrossRef
Haploidentical donor transplants for severe aplastic anemia
Andrea Bacigalupo, Sabrina Giammarco
Seminars in Hematology.2019; 56(3): 190.     CrossRef
Management of aplastic anemia after failure of frontline immunosuppression
Filomena Pierri, Carlo Dufour
Expert Review of Hematology.2019; 12(10): 809.     CrossRef
Haploidentical Donor Bone Marrow Transplantation for Severe Aplastic Anemia
Amy E. DeZern, Robert A. Brodsky
Hematology/Oncology Clinics of North America.2018; 32(4): 629.     CrossRef
Unmanipulated haploidentical transplantation conditioning with busulfan, cyclophosphamide and anti-thymoglobulin for adult severe aplastic anaemia
L-P Xu, Z-L Xu, F-R Wang, X-D Mo, T-T Han, W Han, Y-H Chen, Y-Y Zhang, J-Z Wang, Y Wang, C-H Yan, Y-Q Sun, F-F Tang, X-H Zhang, X-J Huang
Bone Marrow Transplantation.2018; 53(2): 188.     CrossRef
Unmanipulated Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation Achieved Outcomes Comparable With Matched Unrelated Donor Transplantation in Young Acquired Severe Aplastic Anemia
Yue Lu, Rui-Juan Sun, Yan-Li Zhao, Min Xiong, Xing-Yu Cao, Jian-Ping Zhang, Zhi-Jie Wei, Jia-Rui Zhou, De-Yan Liu, Dao-Pei Lu
Biology of Blood and Marrow Transplantation.2018; 24(9): 1881.     CrossRef
First‐line choice for severe aplastic anemia in children: Transplantation from a haploidentical donor vs immunosuppressive therapy
Yifei Cheng, Zhengli Xu, Yuanyuan Zhang, Jun Wu, Fengrong Wang, Xiaodong Mo, Yuhong Chen, Wei Han, Jinsong Jia, Yu Wang, Xiaohui Zhang, Xiaojun Huang, Leping Zhang, Lanping Xu
Clinical Transplantation.2018;[Epub]     CrossRef
Therapeutic Outcomes of Haploidentical Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients With Severe Aplastic Anemia: A Multicenter Study
Yonghua Li, Fengqi Duan, Haowen Xiao, Xiaoxiong Wu, Shunqing Wang, Duorong Xu, Qifa Liu, Zhiping Fan, Danian Nie, Yongrong Lai, Bingyi Wu, Dongjun Lin, Xin Du, Jianyu Weng, Zujun Jiang, Yan Pang, Ling Ouyang, Zenghui Liu, Leqin Zhang, Na Han, Lixuan Chen,
Transplantation.2018; 102(10): 1724.     CrossRef
Alternative donor transplants for severe aplastic anemia
Andrea Bacigalupo
Hematology.2018; 2018(1): 467.     CrossRef
Upfront haploidentical transplant for acquired severe aplastic anemia: registry-based comparison with matched related transplant
Lan-Ping Xu, Song Jin, Shun-Qing Wang, Ling-Hui Xia, Hai Bai, Su-Jun Gao, Qi-Fa Liu, Jian-Min Wang, Xin Wang, Ming Jiang, Xi Zhang, De-Pei Wu, Xiao-Jun Huang
Journal of Hematology & Oncology.2017;[Epub]     CrossRef
Improved outcome of haploidentical transplantation in severe aplastic anemia using reduced-intensity fludarabine-based conditioning
Wu Yamei, Luo Rongmu, Cao Yongbin, Si Yingjian, Li Xiaohong, Zhang Xiaomei, Yan Pei, Du Zhenlan, Wang Haitao, Wang Jing, Wang Bojing, Wu Xiaoxiong, Da Wanming
Oncotarget.2017; 8(48): 83817.     CrossRef
Recent advances in haploidentical hematopoietic stem cell transplantation usingex vivoT cell-depleted graft in children and adolescents
Ho Joon Im, Kyung-Nam Koh, Jong Jin Seo
Blood Research.2016; 51(1): 8.     CrossRef
Haplo‐identical transplantation for acquired severe aplastic anaemia in a multicentre prospective study
Lan‐Ping Xu, Shun‐Qing Wang, De‐Pei Wu, Jian‐Min Wang, Su‐Jun Gao, Ming Jiang, Cun‐Bang Wang, Xi Zhang, Qi‐Fa Liu, Ling‐Hui Xia, Xin Wang, Xiao‐Jun Huang
British Journal of Haematology.2016; 175(2): 265.     CrossRef
Evolving hematopoietic stem cell transplantation strategies in severe aplastic anemia
Andrew C. Dietz, Giovanna Lucchini, Sujith Samarasinghe, Michael A. Pulsipher
Current Opinion in Pediatrics.2016; 28(1): 3.     CrossRef
Feasibility and Outcome of Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation with Post-Transplant High-Dose Cyclophosphamide for Children and Adolescents with Hematologic Malignancies: An AIEOP-GITMO Retrospective Multicenter Study
Massimo Berger, Edoardo Lanino, Simone Cesaro, Marco Zecca, Elena Vassallo, Maura Faraci, Massimiliano De Bortoli, Veronica Barat, Arcangelo Prete, Franca Fagioli
Biology of Blood and Marrow Transplantation.2016; 22(5): 902.     CrossRef
Acquired aplastic anemia in Korean children: treatment guidelines from the Bone Marrow Failure Committee of the Korean Society of Pediatric Hematology Oncology
Hoon Kook, Nack-Gyun Chung, Hyoung Jin Kang, Ho Joon Im
International Journal of Hematology.2016; 103(4): 380.     CrossRef