Meta-analysis of factors predicting resistance to intravenous immunoglobulin treatment in patients with Kawasaki disease
Jin-Young Baek (Baek JY), Min Seob Song (Song MS)
Clin Exp Pediatr. 2016;59(2):80-90.   Published online 2016 Feb 29     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2016.59.2.80
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Combination of S100A12/TLR2 signaling molecules and clinical indicators in a new predictive model for IVIG-resistant Kawasaki disease
Yali Wu, Pan Liu, Yang Zhou, Youjun Yang, Shiyu Li, Wei Yin, Fan Liu, Yan Ding
Scientific Reports.2024;[Epub]     CrossRef
Biomarkers and Related Factors for the Diagnosis, Risk of Coronary Artery Lesions, and Resistance to Intravenous Immunoglobulin in Kawasaki Disease: An Umbrella Review of Meta-Analyses
Tae Hyeon Kim, Yejun Son, Hyeri Lee, Kyeongmin Lee, Hayeon Lee, Jaeyu Park, Soeun Kim, Lee Smith, Sooji Lee, Yi Deun Jeong, Hyesu Jo, Raphael Udeh, Damiano Pizzol, Jiseung Kang, Dong Keon Yon
Pediatric Cardiology.2024;[Epub]     CrossRef
Risk factors in IVIG-resistant Kawasaki disease and correlation with Japanese scoring systems — a study from Eastern India
Nazneen Ahmed, Priyankar Pal, Syed Md Azad, Apurba Ghosh, Paramita Banerjee, Subhajit Dey Sarkar
Clinical Rheumatology.2023; 42(1): 145.     CrossRef
Prediction Models for Intravenous Immunoglobulin Resistance in Kawasaki Disease: A Meta-analysis
Yasutaka Kuniyoshi, Yasushi Tsujimoto, Masahiro Banno, Shunsuke Taito, Takashi Ariie, Natsuki Takahashi, Haruka Tokutake, Toshihiko Takada
Pediatrics.2023;[Epub]     CrossRef
Intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease: Risk factors in children in a middle-income country
Norazah Zahari, Mohd Nizam Mat Bah, Muhamad Faiz Sulieman, Hung Liang Choo
Annals of Pediatric Cardiology.2023; 16(2): 102.     CrossRef
The safety and effectiveness of clopidogrel versus aspirin in Kawasaki disease with mild-to-moderate liver injury
Lichao Gao, Wei Wang, Huafeng Wang, Zhufei Xu, Shulai Zhou, Zhimin Geng, Songling Fu, Chunhong Xie, Yiying Zhang, Yujia Wang, Fangqi Gong
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Predictors for Intravenous Immunoglobulin Resistance in Patients with Kawasaki Disease
Wei Li, Li Zhang, Zhouping Wang, Xiufang He, Huimei Lin, Yanfei Wang, Jia Yuan, Xiaofei Xie, Xu Zhang, Youzhen Qin, Ping Huang, Ozgur Kasapcopur
International Journal of Clinical Practice.2022; 2022: 1.     CrossRef
Predicting Intravenous Immunoglobulin Resistance Among North American Children Hospitalized With Kawasaki Disease
Jasdip Singh, Arthur Chang, Nicholas M. Fusco, Mark Hicar
The Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeu.2022; 27(7): 669.     CrossRef
Association of 8p22-23-rs2254546 Genotypes with Coronary Artery Status and Resistance to Intravenous Immunoglobulin in Iranian Children with Kawasaki Disease
Mehrnoush Hassas Yeganeh, Tolue Mahdavi, Alireza Firoozfar, Seyed Arman Saeedi, Armin Shirvani, Ali Dehghanifard, Khosro Rhmani, Mohsen Jari, Shabnam Hajian, Reza Shiari
Archives of Pediatric Infectious Diseases.2021;[Epub]     CrossRef
A novel score system of blood tests for differentiating Kawasaki disease from febrile children
Chih-Min Tsai, Chi-Hsiang Chu, Xi Liu, Ken-Pen Weng, Shih-Feng Liu, Ying-Hsien Huang, Ho-Chang Kuo, Colin Johnson
PLOS ONE.2021; 16(1): e0244721.     CrossRef
Refractory Kawasaki Disease—a Challenge for the Pediatrician
Deepu Abraham, Sridhar Kalyanasundaram, Kandamaran Krishnamurthy
SN Comprehensive Clinical Medicine.2021; 3(3): 855.     CrossRef
Doença de Kawasaki: Preditores de Resistência à Imunoglobulina Intravenosa e Complicações Cardíacas: Novas Perspectivas?
Isabel Cristina Britto Guimarães
Arquivos Brasileiros de Cardiologia.2021; 116(3): 492.     CrossRef
Verification of “Japanese Scoring Systems” to Predict IVIG Resistance and Identification of Predictors for IVIG Resistance in Thai Children with Kawasaki Disease
Jirayut Jarutach, Supaporn Roymanee, Kanjarut Wongwaitaweewong
Pediatric Cardiology.2021; 42(8): 1799.     CrossRef
The role of corticosteroids in the treatment of Kawasaki disease
Ling-Sai Chang, Ho-Chang Kuo
Expert Review of Anti-infective Therapy.2020; 18(2): 155.     CrossRef
Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a biomarker for predicting the intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease
Gang Wu, Peng Yue, Fan Ma, Yi Zhang, Xiaolan Zheng, Yifei Li
Medicine.2020; 99(6): e18535.     CrossRef
Utility of color Doppler echocardiography combined with clinical markers in diagnosis and prediction of prognosis of coronary artery lesions in Kawasaki disease
Mei Xue, Jing Wang
Experimental and Therapeutic Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Integrating Co-Clustering and Interpretable Machine Learning for the Prediction of Intravenous Immunoglobulin Resistance in Kawasaki Disease
Haolin Wang, Zhilin Huang, Danfeng Zhang, Johan Arief, Tiewei Lyu, Jie Tian
IEEE Access.2020; 8: 97064.     CrossRef
Interleukin-6 is prone to be a candidate biomarker for predicting incomplete and IVIG nonresponsive Kawasaki disease rather than coronary artery aneurysm
Yue Wu, Fei Fei Liu, Yao Xu, Jing Jing Wang, Sama Samadli, Yang Fang Wu, Hui Hui Liu, Wei Xia Chen, Huang Huang Luo, Dong Dong Zhang, Wei Wei, Peng Hu
Clinical and Experimental Medicine.2019; 19(2): 173.     CrossRef
Risk factors for the occurrence and persistence of coronary aneurysms in Kawasaki disease
Soo-kyeong Jeon, Geena Kim, Hoon Ko, Joung-Hee Byun, Hyoung Doo Lee
Korean Journal of Pediatrics.2019; 62(4): 138.     CrossRef
Predictors and management of intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease
Min Seob Song
Korean Journal of Pediatrics.2019; 62(4): 119.     CrossRef
Predictive risk factors of coronary artery aneurysms in Kawasaki disease
Hyang-Ok Woo
Korean Journal of Pediatrics.2019; 62(4): 124.     CrossRef
Clinical Significance of Late Onset Arthritis in Kawasaki Disease
Min Hwan Choi, Sung Hoon Kim, Ju Suk Lee, Jinyoung Song, I-Seok Kang, June Huh
Iranian Journal of Pediatrics.2019;[Epub]     CrossRef
Predictive tool for intravenous immunoglobulin resistance of Kawasaki disease in Beijing
Shuai Yang, Ruixia Song, Junmei Zhang, Xiaohui Li, Caifeng Li
Archives of Disease in Childhood.2019; 104(3): 262.     CrossRef
Predictors of intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease in children: a meta-analysis of 4442 cases
Xuan Li, Ye Chen, Yunjia Tang, Yueyue Ding, Qiuqin Xu, Lin Sun, Weiguo Qian, Guanghui Qian, Liqiang Qin, Haitao Lv
European Journal of Pediatrics.2018; 177(8): 1279.     CrossRef
Factors Predicting Resistance to Intravenous Immunoglobulin Treatment and Coronary Artery Lesion in Patients with Kawasaki Disease: Analysis of the Korean Nationwide Multicenter Survey from 2012 to 2014
Min Kyu Kim, Min Seob Song, Gi Beom Kim
Korean Circulation Journal.2018; 48(1): 71.     CrossRef
Correlation ofHAMPgene polymorphisms and expression with the susceptibility and length of hospital stays in Taiwanese children with Kawasaki disease
Ying-Hsien Huang, Kuender D. Yang, Yu-Wen Hsu, Hsing-Fang Lu, Henry Sung-Ching Wong, Hong-Ren Yu, Hsing-Chun Kuo, Fu-Chen Huang, Mao-Hung Lo, Kai-Sheng Hsieh, Su-Fen Chen, Wei-Chiao Chang, Ho-Chang Kuo
Oncotarget.2017; 8(31): 51859.     CrossRef
Predictive factors of resistance to intravenous immunoglobulin and coronary artery lesions in Kawasaki disease
Hye Young Lee, Min Seob Song
Korean Journal of Pediatrics.2016; 59(12): 477.     CrossRef