Complete occlusion of the right middle cerebral artery associated with Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Ben Kang (Kang B), Dong Hyun Kim (Kim DH), Young Jin Hong (Hong YJ), Byong Kwan Son (Son BK), Myung Kwan Lim (Lim MK), Yon Ho Choe (Choe YH), Young Se Kwon (Kwon YS)
Clin Exp Pediatr. 2016;59(3):149-152.   Published online 2016 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2016.59.3.149
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Intracardiac and Cerebral Thrombosis Complicated With Mycoplasma Pneumonia
Weisheng Huang, Jingxia Hao, Yingqian Zhang
Cureus.2024;[Epub]     CrossRef
Clinical characteristics of 14 pediatric mycoplasma pneumoniae pneumonia associated thrombosis: a retrospective study
Y. Fu, T. Q. Zhang, C. J. Dong, Y. S. Xu, H. Q. Dong, J. Ning
BMC Cardiovascular Disorders.2023;[Epub]     CrossRef
Evaluation on blood coagulation and C-reactive protein level among children with mycoplasma pneumoniae pneumonia by different chest imaging findings
Juan Wang, Jianping Mao, Gang Chen, Yuanmei Huang, Jinjin Zhou, Changlong Gao, Danting Jin, Chenying Zhang, Juan Wen, Jun Sun
Medicine.2021; 100(3): e23926.     CrossRef
Dynamic Changes in Coagulation Function in Patients With Pneumonia Under Admission and Non-admission Treatment
Jiasheng Xu, Yongmei Zhang, Yiran Li, Kaili Liao, Xiong Zeng, Xiande Zeng, Rui Meng, Weimin Zhou, Kai Wang, Yuanqi Gong, Fuzhou Hua, Jianjun Xu, Jiehua Qiu
Frontiers in Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
The Level of D-Dimer Is Positively Correlated With the Severity of Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Children
Yan Zheng, Lingling Hua, Qiannan Zhao, Mengyao Li, Meixia Huang, Yunlian Zhou, Yingshuo Wang, Zhimin Chen, Yuanyuan Zhang
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
Thrombosis associated with mycoplasma pneumoniae infection (Review)
Jingwei Liu, Yumei Li
Experimental and Therapeutic Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
The Value of High-Resolution Vessel Wall Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis and Management of Primary Angiitis of the Central Nervous System in Children
Juyoung Sung, Dajeong Lee, Joo Young Song, Jiwon Lee, Ji Hye Kim, Jeehun Lee
Annals of Child Neurology.2021; 29(4): 159.     CrossRef
Mycoplasma pneumoniae pneumonia with pulmonary embolism: A study on pediatric cases in Jilin province of China
Chu-Qiao Sheng, Chun-Feng Yang, Yu Ao, Zhi-Yue Zhao, Yu-Mei Li
Experimental and Therapeutic Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Effects of Bronchoalveolar Lavage with Ambroxol Hydrochloride on Treating Pulmonary Infection in Patients with Cerebral Infarction and on Serum Proinflammatory Cytokines, MDA and SOD
Fanhua Meng, Jing Cheng, Peng Sang, Jianhui Wang
Computational and Mathematical Methods in Medicine.2020; 2020: 1.     CrossRef
Refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia with concomitant acute cerebral infarction in a child
Xingnan Jin, Yingxue Zou, Jia Zhai, Jie Liu, Bing Huang
Medicine.2018; 97(13): e0103.     CrossRef
Low Diagnostic Yield of Routine Cerebrospinal Fluid Analysis in Juvenile Stroke
Alexandra Prakapenia, Kristian Barlinn, Lars-Peder Pallesen, Anne Köhler, Timo Siepmann, Simon Winzer, Jessica Barlinn, Dirk Daubner, Jennifer Linn, Heinz Reichmann, Volker Puetz
Frontiers in Neurology.2018;[Epub]     CrossRef
Stroke Associated With Recent Mycoplasma Pneumoniae Infection: A Systematic Review of Clinical Features and Presumed Pathophysiological Mechanisms
Nicolas Mélé, Guillaume Turc
Frontiers in Neurology.2018;[Epub]     CrossRef
Evaluation of variation in coagulation among children with Mycoplasma pneumoniae pneumonia: a case–control study
Tianhua Li, Haiying Yu, Weina Hou, Zhiyong Li, Chunfang Han, Lihong Wang
Journal of International Medical Research.2017; 45(6): 2110.     CrossRef