Prediction of unresponsiveness to second intravenous immunoglobulin treatment in patients with Kawasaki disease refractory to initial treatment
Euri Seo (Seo E), Jeong Jin Yu (Yu JJ), Hyun Ok Jun (Jun HO), Eun Jung Shin (Shin EJ), Jae Suk Baek (Baek JS), Young-Hwue Kim (Kim YH), Jae-Kon Ko (Ko JK)
Clin Exp Pediatr. 2016;59(10):408-413.   Published online 2016 Oct 17     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2016.59.10.408
Citations to this article as recorded by Crossref logo
An Update on Reports of Atypical Presentations of Kawasaki Disease and the Recognition of IVIG Non-Responder Children
Cristiano Conte, Francesco Sogni, Donato Rigante, Susanna Esposito
Diagnostics.2023; 13(8): 1441.     CrossRef
A Retrospective Cohort Study of Intravenous Immunoglobulin Therapy in the Acute Phase of Kawasaki Disease: The Earlier, the Better?
Wei Li, Xiufang He, Li Zhang, Zhouping Wang, Yanfei Wang, Huimei Lin, Jia Yuan, Xiaofei Xie, Youzhen Qin, Ping Huang, James C. Coons
Cardiovascular Therapeutics.2021; 2021: 1.     CrossRef
Kawasaki Disease: A Systematic Review and Meta‐Analysis of Benefits and Harms of Common Treatments
Karen E. James, Mohamad A. Kalot, Nedaa M. Husainat, Anisha B. Dua, Kevin Byram, Jason M. Springer, Yih Chang Lin, Marat Turgunbaev, Alexandra Villa‐Forte, Mark Gorelik, Andy Abril, Carol Langford, Mehrdad Maz, Sharon A. Chung, Reem A. Mustafa
ACR Open Rheumatology.2021; 3(10): 671.     CrossRef
Prediction of repeated intravenous immunoglobulin resistance in children with Kawasaki disease
Yaheng Lu, Tingting Chen, Yizhou Wen, Feifei Si, Xindan Wu, Yanfeng Yang
BMC Pediatrics.2021;[Epub]     CrossRef
Shock and unresponsiveness to repeated courses of intravenous immunoglobulin in Kawasaki disease: a nationwide database study
Yun-Chieh Liang, Chin-Hao Chang, Ming-Tai Lin, Feng-Yu Kao, San-Kuei Huang, Mei-Hwan Wu
Pediatric Research.2020; 87(5): 961.     CrossRef
A new model for predicting intravenous immunoglobin-resistant Kawasaki disease in Chongqing: a retrospective study on 5277 patients
Xu-Hai Tan, Xiao-Wei Zhang, Xiao-Yun Wang, Xiang-Qian He, Chu Fan, Tie-Wei Lyu, Jie Tian
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
A low-frequency IL4R locus variant in Japanese patients with intravenous immunoglobulin therapy-unresponsive Kawasaki disease
Yuji Amano, Yohei Akazawa, Jun Yasuda, Kazuhisa Yoshino, Katsuhiko Kojima, Norimoto Kobayashi, Satoshi Matsuzaki, Masao Nagasaki, Yosuke Kawai, Naoko Minegishi, Noriko Ishida, Noriko Motoki, Akira Hachiya, Yozo Nakazawa, Masayuki Yamamoto, Kenichi Koike,
Pediatric Rheumatology.2019;[Epub]     CrossRef
Dermatology and Immunoglobulin Therapy: Who to Treat and How to Administer Immunoglobulins
F.J. Navarro-Triviño, I. Pérez-López, R. Ruíz-Villaverde
Actas Dermo-Sifiliográficas (English Edition).2018; 109(4): 323.     CrossRef
Dermatología e inmunoglobulinas. ¿A quién y cómo administrarlas?
F.J. Navarro-Triviño, I. Pérez-López, R. Ruíz-Villaverde
Actas Dermo-Sifiliográficas.2018; 109(4): 323.     CrossRef
Clinical implications in laboratory parameter values in acute Kawasaki disease for early diagnosis and proper treatment
Yu-Mi Seo, Hyun-Mi Kang, Sung-Churl Lee, Jae-Won Yu, Hong-Ryang Kil, Jung-Woo Rhim, Ji-Whan Han, Kyung-Yil Lee
Korean Journal of Pediatrics.2018; 61(5): 160.     CrossRef