Mechanism of resistance acquisition and treatment of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children
Hyeon-Jong Yang (Yang HJ), Dae Jin Song (Song DJ), Jung Yeon Shim (Shim JY)
Clin Exp Pediatr. 2017;60(6):167-174.   Published online 2017 Jun 22     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2017.60.6.167
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy of doxycycline therapy for macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children at different periods
Ying Chen, Yan Zhang, Qiong-Ni Tang, Hong-Bo Shi
Italian Journal of Pediatrics.2024;[Epub]     CrossRef
Insights into the defensive roles of lncRNAs during Mycoplasma pneumoniae infection
Zhujun Yang, Junjun Zhou, Nana Su, Zifan Zhang, Jiaxin Chen, Peng Liu, Peng Ling
Frontiers in Microbiology.2024;[Epub]     CrossRef
Clinical features and risk factors of plastic bronchitis caused by refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children: a practical nomogram prediction model
Han Zhang, Jingjing Yang, Wenqi Zhao, Jing Zhou, Shuangyu He, Yunxiao Shang, Qi Cheng
European Journal of Pediatrics.2023; 182(3): 1239.     CrossRef
The molecular characteristics, diagnosis, and treatment of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae in children
Maodong Leng, Junmei Yang, Juanjuan Zhou
Frontiers in Pediatrics.2023;[Epub]     CrossRef
Mycoplasma pneumoniae-induced rash and mucositis: A rare extrapulmonary manifestation of mycoplasma pneumoniae infection
Chand Trilok, Naik Rushikesh, Banshidhar Maya
Global Journal of Infectious Diseases and Clinical.2023; 9(1): 012.     CrossRef
Characteristics of the Mycoplasma pneumoniae Epidemic from 2019 to 2020 in Korea: Macrolide Resistance and Co-Infection Trends
Soyoun Shin, Sunhoe Koo, Yong-Jin Yang, Ho-Jae Lim
Antibiotics.2023; 12(11): 1623.     CrossRef
Efficacy of Gamma Globulin Combined with Azithromycin Sequential Therapy in the Treatment of RMPP and Its Effect on Th1/Th2 Cytokine Levels
Jie Qi, Fang Jia, Hui Tian, Shengmei Yang, Pan Zheng
Computational and Mathematical Methods in Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
A Narrative Review Evaluation of Resistance Antibiotics used in Pneumonia
Tania Rizki Amalia, Eli Halimah, Riyadi Adrizain
Research Journal of Pharmacy and Technology.2022; : 4261.     CrossRef
Quantitative proteomics analysis of Mycoplasma pneumoniae identifies potential macrolide resistance determinants
Shaoli Li, Guanhua Xue, Hanqing Zhao, Yanling Feng, Chao Yan, Jinghua Cui, Xianghui Xie, Jing Yuan
AMB Express.2021;[Epub]     CrossRef
Comparison of different detection methods for Mycoplasma pneumoniae infection in children with community-acquired pneumonia
Mingyu Tang, Dong Wang, Xing Tong, Yufen Wu, Jing Zhang, Lei Zhang, Yong Yin, Qing Cao
BMC Pediatrics.2021;[Epub]     CrossRef
Mutations in domain V of Mycoplasma pneumoniae 23S rRNA and clinical characteristics of pediatric M. pneumoniae pneumonia in Nanjing, China
Changdi Xu, Huan Deng, Jiamin Zhang, Yifan Zhu, Qiangquan Rong, Yao Quan, Heng Tang, Deyu Zhao
Journal of International Medical Research.2021; 49(6): 030006052110163.     CrossRef
Chinese Herbal Medicine for the Treatment of Children and Adolescents With Refractory Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia: A Systematic Review and a Meta-Analysis
Xiaoying Ling, Xun Sun, Huimin Kong, Shanshan Peng, Zheng Yu, Jiali Wen, Bin Yuan
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Prevalence and clinical characteristics of septicemia in children with Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Li Liu, Shobha Maharjan, Jia-Liang Sun, Yan-Chun Li, Huan-Ji Cheng
Journal of International Medical Research.2021; 49(6): 030006052110217.     CrossRef
Consideration in treatment decisions for refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Hye-Kyung Cho
Clinical and Experimental Pediatrics.2021; 64(9): 459.     CrossRef
Effects of bronchoalveolar lavage on pediatric refractory mycoplasma pneumoniae pneumonia complicated with atelectasis: a prospective case-control study
Fang LI, Baihui ZHU, Guihui XIE, Yan WANG, Jianmei GENG
Minerva Pediatrics.2021;[Epub]     CrossRef
Ribosomal RNA‑depleted RNA sequencing reveals the pathogenesis of refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children
Feng Huang, Huifeng Fan, Diyuan Yang, Junsong Zhang, Tingting Shi, Dongwei Zhang, Gen Lu
Molecular Medicine Reports.2021;[Epub]     CrossRef
A Study Based on Metabolomics, Network Pharmacology, and Experimental Verification to Explore the Mechanism of Qinbaiqingfei Concentrated Pills in the treatment of Mycoplasma Pneumonia
Zheng Liu, Jin-hai Huo, Wen-ting Dong, Guo-dong Sun, Feng-jin Li, Ya-nan Zhang, Zhi-wei Qin, Jiang pengna, Wei-ming Wang
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Ameliorative effect of Albizia chinensis synthesized ZnO-NPs on Mycoplasma pneumoniae infected pneumonia mice model
Liping Yu, Man Lu, Wenzhi Zhang, Abdullah A. Alarfaj, Abdurahman H. Hirad, Haixian Zhang
Microbial Pathogenesis.2020; 141: 103960.     CrossRef
Immunochromatography for the diagnosis of Mycoplasma pneumoniae infection: A systematic review and meta-analysis
Seo Hee Yoon, In Kyung Min, Jong Gyun Ahn, Paulo Lee Ho
PLOS ONE.2020; 15(3): e0230338.     CrossRef
Ten-Year trends and prevalence of asthma, allergic rhinitis, and atopic dermatitis among the Korean population, 2008–2017
Jihyun Ha, Seung Won Lee, Dong Keon Yon
Clinical and Experimental Pediatrics.2020; 63(7): 278.     CrossRef
Current perspectives on atypical pneumonia in children
Jung Yeon Shim
Clinical and Experimental Pediatrics.2020; 63(12): 469.     CrossRef
Comparative efficacy and safety of traditional Chinese patent medicine in the treatment of Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children
Hongan He, Xiao Wang, Yanyan Xiao, Jialin Zheng, Jinjuan Wang, Baoqing Zhang
Medicine.2020; 99(51): e23747.     CrossRef
Clinical, epidemiological and immunological characteristics of mycoplasma pneumonia (analytical review)
E. A. Koshkarina, D. V. Kvashnina, I. Yu. Shirokova
MediAl.2019; (1): 7.     CrossRef
Plasma soluble B7-H3 levels for severity evaluation in pediatric patients with Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Yunyun Xu, Lexiang Yu, Chuangli Hao, Yuqing Wang, Canhong Zhu, Wei Ji, Yiping Li, Gang Li, Zhengrong Chen, Yongdong Yan
International Immunopharmacology.2019; 73: 163.     CrossRef
Early Corticosteroid Therapy for Mycoplasma pneumoniae Pneumonia Irrespective of Used Antibiotics in Children
Eun-Ae Yang, Hyun-Mi Kang, Jung-Woo Rhim, Jin-Han Kang, Kyung-Yil Lee
Journal of Clinical Medicine.2019; 8(5): 726.     CrossRef
Early diagnostic value of the antimycoplasma antibody (IgM) inMycoplasma pneumoniaepneumonia: A single-center study in 2015
Hyo Jung Koh, Min Sub Kim, Kwang Yeon Lee, Dong Hee Kang, Seong Gyu Lee, Yeon Hwa Ahn
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2019; 7(3): 129.     CrossRef
Efficacy of glucocorticoids for the treatment of macrolide refractory mycoplasma pneumonia in children: meta-analysis of randomized controlled trials
Hwan Soo Kim, In Suk Sol, Donghe Li, Miyoung Choi, Yun Jung Choi, Kyung Suk Lee, Ju Hee Seo, Yong Ju Lee, Hyeon-Jong Yang, Hyun Hee Kim
BMC Pulmonary Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Emerging Antibiotic Resistance in Mycoplasma Microorganisms, Designing Effective and Novel Drugs / Therapeutic Targets: Current Knowledge and Futuristic Prospects
Mohd. Iqbal Yatoo, Oveas Raffiq Parray, Riyaz Ahmed Bhat, Muheet Muheet, Arumugam Gopalakrishnan, Archana Saxena, Sandip Chakraborty, Ruchi Tiwari, Sandip Kumar Khurana, Shoor Vir Singh, Kuldeep Dhama
Journal of Pure and Applied Microbiology.2019; 13(1): 27.     CrossRef
Challenges in Identifying Antibiotic Resistance Targets for Point-of-Care Diagnostics in General Practice
Konstantinos Mitsakakis, Wendy E Kaman, Gijs Elshout, Mara Specht, John P Hays
Future Microbiology.2018; 13(10): 1157.     CrossRef
Increased procalcitonin level is a risk factor for prolonged fever in children with Mycoplasma pneumonia
Ji Eun Jeong, Ji Eun Soh, Ji Hee Kwak, Hye Lim Jung, Jae Won Shim, Deok Soo Kim, Moon Soo Park, Jung Yeon Shim
Korean Journal of Pediatrics.2018; 61(8): 258.     CrossRef
High expression of HMGB1 in children with refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Ying Ding, Chu Chu, Yuqin Li, Gen Li, Xiaoli Lei, Weifang Zhou, Zhengrong Chen
BMC Infectious Diseases.2018;[Epub]     CrossRef
Ameliorative Effects of Infantile Feire Kechuan Oral Solution on Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia in Infant Mouse and Rat Models
Shanshan Guo, Lei Bao, Tiange Qu, Xin Mao, Yingjie Gao, Yingli Xu, Xiaolan Cui
Evidence-Based Complementary and Alternative Medic.2018; 2018: 1.     CrossRef
Literature review and future strategies of childhood respiratory diseases in Korea
Man Yong Han, Hai Lee Chung, Young Min Ahn, Jung Yeon Shim
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2018; 6(Suppl 1): S66.     CrossRef
THE CASE OF RESPIRATORY MYCOPLASMOSIS IN A FAMILY IN AUTUMN-WINTER SEASON OF MORBIDITY INCREASE
Елена Наговицына, E Nagovitsyna, Е Книжникова, E Knizhnikova, В Полубарцева, V Polubarceva, Ольга Лебедько, Olga Lebedko
Bulletin physiology and pathology of respiration.2018; 1(70): 98.     CrossRef
Additional corticosteroids or alternative antibiotics for the treatment of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Eun-Ae Yang, Kyung-Yil Lee
Korean Journal of Pediatrics.2017; 60(8): 245.     CrossRef