Predictors and management of intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease
Min Seob Song (Song MS)
Clin Exp Pediatr. 2019;62(4):119-123.   Published online 2019 Mar 15     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2019.00150
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Identification of key signaling pathways and hub genes related to immune infiltration in Kawasaki disease with resistance to intravenous immunoglobulin based on weighted gene co-expression network analysis
Yue Wang, Yinyin Cao, Yang Li, Meifen Yuan, Jin Xu, Jian Li
Frontiers in Molecular Biosciences.2023;[Epub]     CrossRef
Intravenous immunoglobulin-resistant Kawasaki disease: Risk factors in children in a middle-income country
Norazah Zahari, Mohd Nizam Mat Bah, Muhamad Faiz Sulieman, Hung Liang Choo
Annals of Pediatric Cardiology.2023; 16(2): 102.     CrossRef
Predictors and a novel predictive model for intravascular immunoglobulin resistance in Kawasaki disease
Junjie Wang, Xiaohui Huang, Donghao Guo
Italian Journal of Pediatrics.2023;[Epub]     CrossRef
Comparison of IVIG resistance predictive models in Kawasaki disease
Ummusen Kaya Akca, Elif Arslanoglu Aydin, Hayrettin Hakan Aykan, Oguzhan Serin, Erdal Sag, Selcan Demir, Erdal Atalay, Muserref Kasap, Ezgi Deniz Batu, Tevfik Karagoz, Yelda Bilginer, Seza Ozen
Pediatric Research.2022; 91(3): 621.     CrossRef
Etiological and pathophysiological enigmas of severe coronavirus disease 2019, multisystem inflammatory syndrome in children, and Kawasaki disease
Jung-Woo Rhim, Jin-Han Kang, Kyung-Yil Lee
Clinical and Experimental Pediatrics.2022; 65(4): 153.     CrossRef
A decision tree model for predicting intravenous immunoglobulin resistance and coronary artery involvement in Kawasaki disease
Jinwoon Joung, Jun Suk Oh, Jung Min Yoon, Kyung Ok Ko, Gyeong Hee Yoo, Eun Jung Cheon
BMC Pediatrics.2022;[Epub]     CrossRef
Is there an association between intravenous immunoglobulin resistance and coronary artery lesion in Kawasaki disease?—Current evidence based on a meta-analysis
Xiaolan Zheng, Jinhui Li, Peng Yue, Lei Liu, Jiawen Li, Kaiyu Zhou, Yimin Hua, Yifei Li, Sherief Ghozy
PLOS ONE.2021; 16(3): e0248812.     CrossRef
Macrophage activation syndrome in children with Kawasaki disease: diagnostic and therapeutic approaches
Seung Beom Han, Soo-Young Lee
World Journal of Pediatrics.2020; 16(6): 566.     CrossRef
Increased concentrations of growth differentiation factor-15 in children with Kawasaki disease
Gang Li, Ting Wang, Jing Li, Pengyuan Chen, Peng Jia, Jian Zhao, Yan Duan, Dong Liu, Xiumei Xu, Bin Liu
Clinica Chimica Acta.2020; 507: 264.     CrossRef
Kawasaki Syndrome in Children: Current Problems of Diagnostics and Treatment
А.А. Галашевская, А.С. Почкайло, И.В. Лазарчик
Педиатрия. Восточная Европа.2020; (1): 58.     CrossRef