Clinical characteristics of Kawasaki disease with sterile pyuria
Ja Yun Choi (Choi JY), Sun Young Park (Park SY), Kwang Hae Choi (Choi KH), Yong Hoon Park (Park YH), Young Hwan Lee (Lee YH)
Clin Exp Pediatr. 2013;56(1):13-18.   Published online 2013 Jan 29     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2013.56.1.13
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Multisystem Imaging Manifestations of Kawasaki Disease
Yuko Tsujioka, Atsuhiko Handa, Gen Nishimura, Masaru Miura, Koji Yokoyama, Kozo Sato, Hideo Handa, Masahiro Jinzaki, Shunsuke Nosaka, Tatsuo Kono
RadioGraphics.2022; 42(1): 268.     CrossRef
Sterile Pyuria in Kawasaki Disease: A Large Prospective Cohort Study
Xiaoliang Liu, Lin Wang, Shuran Shao, Nanjun Zhang, Mei Wu, Lei Liu, Yimin Hua, Kaiyu Zhou, Li Yu, Hua Wang, Chuan Wang
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Profile of Urinary Cytokines in Kawasaki Disease: Non-Invasive Markers
Hsin-Chun Huang, Ho-Chang Kuo, Hong-Ren Yu, Hui-Chen Huang, Jen-Chieh Chang, I-Chun Lin, I-Lun Chen
Diagnostics.2021; 11(10): 1857.     CrossRef
Clinical manifestations of Kawasaki disease in different age groups: retrospective data from Southwest China
Lianjie Shi, Jianhong Li, Di Qie, Xintian Hua, Jinyong Pan, Xiaoqing Shi, Liang Zhao, Li Li, Jiangtao Li, Hanmin Liu, Lina Qiao
Clinical Rheumatology.2020; 39(10): 3027.     CrossRef
Kawasaki disease: characteristics, diagnosis, and unusual presentations
Ankur Kumar Jindal, Rakesh Kumar Pilania, Ashwini Prithvi, Sandesh Guleria, Surjit Singh
Expert Review of Clinical Immunology.2019; 15(10): 1089.     CrossRef
Controversies in diagnosis and management of Kawasaki disease
Rakesh Kumar Pilania, Dharmagat Bhattarai, Surjit Singh
World Journal of Clinical Pediatrics.2018; 7(1): 27.     CrossRef
Differentiating Kawasaki disease from urinary tract infection in febrile children with pyuria and C-reactive protein elevation
Seung Beom Han, Soo-Young Lee
Italian Journal of Pediatrics.2018;[Epub]     CrossRef
Early features of Kawasaki disease with pyuria in febrile infants younger than 6 months
Seo Hee Yoon, Dong Soo Kim, Jong Gyun Ahn
BMC Pediatrics.2018;[Epub]     CrossRef
Clinical Features of Kawasaki Disease with Pyuria
Hyo-Jin Kim, Joo-Young Lee, Ui-Yoon Choi, Soo-Young Lee
Pediatric Infection and Vaccine.2017; 24(3): 141.     CrossRef
Pyuria in patients with Kawasaki disease
Toru Watanabe
World Journal of Clinical Pediatrics.2015; 4(2): 25.     CrossRef
Sterile Pyuria
Dan L. Longo, Gilbert J. Wise, Peter N. Schlegel
New England Journal of Medicine.2015; 372(11): 1048.     CrossRef
Kawasaki Disease: Paraclinical Evolution and Clinical Outcomes of Iranian Patients
Iliana Alexoudi
Journal of Comprehensive Pediatrics.2014;[Epub]     CrossRef
Paraclinical Evolutions Regarding Liver and Renal Abnormalities of Kawasaki Disease in the Southeast of Iran
Gholamreza Soleimani, Simin Sadeghi Bojd, Mahsa Tajik, Elham Shafighi Shahri, Somayeh Rashidi
Journal of Comprehensive Pediatrics.2014;[Epub]     CrossRef
Renal Manifestations and Imaging Studies of Kawasaki Disease
Ji Young Oh, Se Jin Park, Sun Jung Kim, Gwang-Cheon Jang, Uria Kim, Jae Il Shin, Kee Hyuck Kim
Journal of the Korean Society of Pediatric Nephrol.2013; 17(2): 86.     CrossRef