Cardiovascular risk factors of early atherosclerosis in school-aged children after Kawasaki disease
Hyun Jeong Cho (Cho HJ), Soo In Yang (Yang SI), Kyung Hee Kim (Kim KH), Jee Na Kim (Kim JN), Hong Ryang Kil (Kil HR)
Clin Exp Pediatr. 2014;57(5):217-221.   Published online 2014 May 31     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2014.57.5.217
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Cardiac involvement and cardiovascular risk factors in pediatric primary systemic vasculitides
Seher Sener, Elif Arslanoglu Aydin, Ezgi Deniz Batu
Clinical Rheumatology.2023; 42(3): 673.     CrossRef
Long-term vascular dysfunction in Kawasaki disease: systematic review and meta-analyses
Pratap Kumar Patra, Aaqib Zaffar Banday, Rashmi Ranjan Das, Sumita Manohari, Ankur Kumar Jindal, Surjit Singh
Cardiology in the Young.2023; 33(9): 1614.     CrossRef
Evaluating the time-varying risk of hypertension, cardiac events, and mortality following Kawasaki disease diagnosis
Jennifer J. Y. Lee, Brian M. Feldman, Brian W. McCrindle, Ping Li, Rae SM. Yeung, Jessica Widdifield
Pediatric Research.2023; 93(5): 1439.     CrossRef
Lipid Biomarkers and Atherosclerosis—Old and New in Cardiovascular Risk in Childhood
Mirjam Močnik, Nataša Marčun Varda
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(3): 2237.     CrossRef
Heart Transplant, Kawasaki Disease, and Bone Marrow Transplant: Are There Consequences?
Thomas M. Yohannan
Current Atherosclerosis Reports.2022; 24(4): 243.     CrossRef
The Long-term Cardiac and Noncardiac Prognosis of Kawasaki Disease: A Systematic Review
Jennifer J. Y. Lee, Ethan Lin, Jessica Widdifield, Quenby Mahood, Brian W. McCrindle, Rae S. M. Yeung, Brian M. Feldman
Pediatrics.2022;[Epub]     CrossRef
Kawasaki Disease: Pathology, Risks, and Management
Mitsuru Seki, Takaomi Minami
Vascular Health and Risk Management.2022; Volume 18: 407.     CrossRef
Cardiovascular events and the role of accelerated atherosclerosis in systemic vasculitis
Alison H. Clifford, Jan Willem Cohen Tervaert
Atherosclerosis.2021; 325: 8.     CrossRef
An Update on Cardiovascular Risk Factors After Kawasaki Disease
Yuan-Yuan Zeng, Min Zhang, Syeun Ko, Feng Chen
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Predictive Value of Serum Lipid for Intravenous Immunoglobulin Resistance and Coronary Artery Lesion in Kawasaki Disease
Shuran Shao, Kaiyu Zhou, Xiaoliang Liu, Lei Liu, Mei Wu, Yuxin Deng, Hongyu Duan, Yifei Li, Yimin Hua, Chuan Wang
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2021; 106(10): e4210.     CrossRef
Are patients recovering from Kawasaki disease at increased risk for accelerated atherosclerosis? A meta-analysis
Yuan-Yuan Zeng, Feng Chen, Yong Zhang, Xing Ji
World Journal of Pediatrics.2021; 17(5): 476.     CrossRef
Diagnostic Value of Immune-Related Genes in Kawasaki Disease
Dong Liu, Meixuan Song, Fengchuan Jing, Bin Liu, Qijian Yi
Frontiers in Genetics.2021;[Epub]     CrossRef
Arterial stiffness late after Kawasaki disease in children: Assessment by performing brachial–ankle pulse wave velocity
Kuang-Jen Chien, Hurng-Wern Huang, Ken-Pen Weng, Shih-Hui Huang, Sung-Chou Li, Chu-Chuan Lin, Kai-Sheng Hsieh
Journal of the Chinese Medical Association.2020; 83(10): 931.     CrossRef
Functional Immunoregulation by Heme Oxygenase 1 in Juvenile Autoimmune Diseases
Xueyan Zhang, Shupeng Shi, Jie Shen, Mingyi Zhao, Qingnan He
Current Gene Therapy.2019; 19(2): 110.     CrossRef
Cumulative incidence of Kawasaki disease in Japan
Yosikazu Nakamura, Mayumi Yashiro, Maho Yamashita, Namiko Aoyama, Ushio Otaki, Yukie Ozeki, Takashi Sano, Takao Kojo, Ryusuke Ae, Yasuko Aoyama, Nobuko Makino, Kazuhiko Kotani
Pediatrics International.2018; 60(1): 19.     CrossRef
Utility of arterial stiffness assessment in children
Chaitanya Panchangam, Eric Dean Merrill, Geetha Raghuveer
Cardiology in the Young.2018; 28(3): 362.     CrossRef
Pulse Wave Velocity in Kawasaki Disease
Yoshitaka Iwazu, Takaomi Minami, Kazuhiko Kotani
Angiology.2017; 68(3): 189.     CrossRef
Increased aortic intima-media thickness following Kawasaki disease
Katherine YH. Chen, Diana Zannino, Nigel Curtis, Michael Cheung, David Burgner
Atherosclerosis.2017; 260: 75.     CrossRef
Meta-analysis of risk factors associated with atherosclerosis in patients with Kawasaki disease
Han Zhang, Ming-Guo Xu, Li-Jian Xie, Min Huang, Jie Shen, Ting-Ting Xiao
World Journal of Pediatrics.2016; 12(3): 308.     CrossRef
Kawasaki disease and cardiovascular risk: a comprehensive review of subclinical vascular changes in the longer term
Katherine Y. H. Chen, Nigel Curtis, Nagib Dahdah, Remi Kowalski, Michael Cheung, David P. Burgner
Acta Paediatrica.2016; 105(7): 752.     CrossRef
Genetic variants in PLCB4/PLCB1 as susceptibility loci for coronary artery aneurysm formation in Kawasaki disease in Han Chinese in Taiwan
Ying-Ju Lin, Jeng-Sheng Chang, Xiang Liu, Hsinyi Tsang, Wen-Kuei Chien, Jin-Hua Chen, Hsin-Yang Hsieh, Kai-Chung Hsueh, Yi-Tzone Shiao, Ju-Pi Li, Cheng-Wen Lin, Chih-Ho Lai, Jer-Yuarn Wu, Chien-Hsiun Chen, Jaung-Geng Lin, Ting-Hsu Lin, Chiu-Chu Liao, Shao
Scientific Reports.2015;[Epub]     CrossRef
Hypercholesterolemia-induced ocular disorder: Ameliorating role of phytotherapy
Hassan I.H. El-Sayyad, Ahmed A. Elmansi, Eman H.M. Bakr
Nutrition.2015; 31(11-12): 1307.     CrossRef
Hypercoagulation and elevation of blood triglycerides are characteristics of Kawasaki disease
Xi Chen, Zhen-Wen Zhao, Lin Li, Xue-Jun Chen, Hui Xu, Jin-Tu Lou, Lin-Jie Li, Li-Zhong Du, Chun-Hong Xie
Lipids in Health and Disease.2015;[Epub]     CrossRef
Peripheral Endothelial (Dys)Function, Arterial Stiffness and Carotid Intima-Media Thickness in Patients after Kawasaki Disease: A Systematic Review and Meta-Analyses
Sanne M. Dietz, Carline E. A. Tacke, Barbara A. Hutten, Taco W. Kuijpers, Ho-Chang Kuo
PLOS ONE.2015; 10(7): e0130913.     CrossRef
Adjunctive Testing in the Evaluation of Adults After Kawasaki Disease
Lori B. Daniels, Jane C. Burns
Circulation Journal.2015; 79(11): 2299.     CrossRef
Cholesterol overload impairing cerebellar function: The promise of natural products
Hassan I.H. El-Sayyad
Nutrition.2015; 31(5): 621.     CrossRef