Increased risk of refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children with atopic sensitization and asthma
Jeong Eun Shin (Shin JE), Bo Ram Cheon (Cheon BR), Jae Won Shim (Shim JW), Deok Soo Kim (Kim DS), Hae Lim Jung (Jung HL), Moon Soo Park (Park MS), Jung Yeon Shim (Shim JY)
Clin Exp Pediatr. 2014;57(6):271-277.   Published online 2014 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3345/kjp.2014.57.6.271
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Cytokines and refractory mycoplasma pneumoniae pneumonia in children: a systematic review
Ming YU, Qin ZHANG, Haiou YAN
Minerva Pediatrics.2024;[Epub]     CrossRef
Age‐related effects of Mycoplasma pneumoniae infection and subsequent asthma exacerbation in children
Eun Kyo Ha, Joo Ok Jin, Ju Hee Kim, Jeewon Shin, Gi Chun Lee, Hye Ryeong Cha, Sun Hee Choi, Man Yong Han
Pediatric Pulmonology.2024; 59(6): 1569.     CrossRef
Clinical features and risk factors of plastic bronchitis caused by refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children: a practical nomogram prediction model
Han Zhang, Jingjing Yang, Wenqi Zhao, Jing Zhou, Shuangyu He, Yunxiao Shang, Qi Cheng
European Journal of Pediatrics.2023; 182(3): 1239.     CrossRef
Galacto-Oligosaccharides as an Anti-Infective and Anti-Microbial Agent for Macrolide-Resistant and -Sensitive Mycoplasma pneumoniae
Hongzhen Zhu, Yang Cai, Lisa J. M. Slimmen, Adrianus C. J. M. de Bruijn, Annemarie M. C. van Rossum, Gert Folkerts, Saskia Braber, Wendy W. J. Unger
Pathogens.2023; 12(5): 659.     CrossRef
Clinical features of severe Mycoplasma pneumoniae pneumonia with pulmonary complications in childhood: A retrospective study
Xue qin Luo, Jian Luo, Chong jie Wang, Zheng xiu Luo, Dai yin Tian, Xiao hong Xie
Pediatric Pulmonology.2023; 58(10): 2815.     CrossRef
Clinical Characteristics of Macrolide-Refractory Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Korean Children: A Multicenter Retrospective Study
Yun Jung Choi, Eun Hee Chung, Eun Lee, Chul-Hong Kim, Yong Ju Lee, Hyo-Bin Kim, Bong-Seong Kim, Hyung Young Kim, Yoojung Cho, Ju-Hee Seo, In Suk Sol, Myongsoon Sung, Dae Jin Song, Young Min Ahn, Hea Lin Oh, Jinho Yu, Sungsu Jung, Kyung Suk Lee, Ju Suk Lee
Journal of Clinical Medicine.2022; 11(2): 306.     CrossRef
The investigation of P1 gene in Mycoplasma pneumonia isolated from atypic pneumonia by molecular methods, determine IgG antibody and MIC to ciprofloxacin antibiotic
Z. Darabi, M. Niakan, M. Khaledi, H. Afkhami, F. Soltanimoghadam, Z. Darabi
New Microbes and New Infections.2022; 46: 100954.     CrossRef
Clinical characteristics and associated factors of Mycoplasma pneumoniae pneumonia with atelectasis in children
Miran Lee, Young A Kim, Sungsu Jung
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2022; 10(3): 163.     CrossRef
Prediction Model for Severe Mycoplasma pneumoniae Pneumonia in Pediatric Patients by Admission Laboratory Indicators
Qing Chang, Hong-Lin Chen, Neng-Shun Wu, Yan-Min Gao, Rong Yu, Wei-Min Zhu
Journal of Tropical Pediatrics.2022;[Epub]     CrossRef
Protective effect of inhaled corticosteroid on children with asthma with Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Bing Wei, Yan-Hong Dang, Xiang-Ping Liu, Miao Li
Frontiers in Pediatrics.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of propofol and sevoflurane on T-cell immune function and Th cell differentiation in children with SMPP undergoing fibreoptic bronchoscopy
Hui Yu, Lin Chen, Cheng-Jin Yue, Heng Xu, Jing Cheng, Elyse M. Cornett, Alan D. Kaye, Ivan Urits, Omar Viswanath, Henry Liu
Annals of Medicine.2022; 54(1): 2573.     CrossRef
Impact of Therapeutics on Unified Immunity During Allergic Asthma and Respiratory Infections
Armando S. Flores-Torres, Amali E. Samarasinghe
Frontiers in Allergy.2022;[Epub]     CrossRef
Differences of clinical features and prognosis between Mycoplasma pneumoniae necrotizing pneumonia and non-Mycoplasma pneumoniae necrotizing pneumonia in children
Beilei Yang, Weili Zhang, Wenjing Gu, Xinxing Zhang, Meijuan Wang, Li Huang, Canhong Zhu, Yongdong Yan, Wei Ji, Huiping Ni, Zhengrong Chen
BMC Infectious Diseases.2021;[Epub]     CrossRef
Ribosomal RNA‑depleted RNA sequencing reveals the pathogenesis of refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children
Feng Huang, Huifeng Fan, Diyuan Yang, Junsong Zhang, Tingting Shi, Dongwei Zhang, Gen Lu
Molecular Medicine Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Prevalence, risk factors and outcome of Mycoplasma pneumoniae infection among children in Uganda: a prospective study
Rebecca Nantanda, Freddie Bwanga, Irene Najjingo, Grace Ndeezi, James K Tumwine
Paediatrics and International Child Health.2021; 41(3): 188.     CrossRef
Mycoplasma pneumoniae: Atypical Pathogen in Community Acquired Pneumonia
Abdul-Rahman Mamdouh Mohammad, Rehab Mahmoud Abd El-Baky, Eman Farouk Ahmed
Journal of Pure and Applied Microbiology.2020; 14(4): 2265.     CrossRef
Microbiome in Mechanisms of Asthma
Tara F. Carr, Rhonda Alkatib, Monica Kraft
Clinics in Chest Medicine.2019; 40(1): 87.     CrossRef
Impact of atopy on the severity and extrapulmonary manifestations of childhood Mycoplasmapneumoniae pneumonia
Zhihua Wang, Jian Sun, Yan Liu, Yushui Wang
Journal of Clinical Laboratory Analysis.2019;[Epub]     CrossRef
Bacteria in Asthma Pathogenesis
Michael Insel, Monica Kraft
Immunology and Allergy Clinics of North America.2019; 39(3): 377.     CrossRef
Early diagnostic value of the antimycoplasma antibody (IgM) inMycoplasma pneumoniaepneumonia: A single-center study in 2015
Hyo Jung Koh, Min Sub Kim, Kwang Yeon Lee, Dong Hee Kang, Seong Gyu Lee, Yeon Hwa Ahn
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2019; 7(3): 129.     CrossRef
Clinical analysis of risk factors in refractory mycoplasma pneumonia in children
Seo Yeol Choi, Ju-Hee Seo, Kunsong Lee, Qute Choi
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2018; 6(1): 62.     CrossRef
Mycoplasma pneumoniae induces allergy by producing P1-specific immunoglobulin E
Qing Ye, Jian-hua Mao, Qiang Shu, Shi-qiang Shang
Annals of Allergy, Asthma & Immunology.2018; 121(1): 90.     CrossRef
Current usage and effects of steroids in the management of childhood mycoplasma pneumonia in a secondary hospital
Susie Yoo, Seong Eun Choi, Jiyoung Chun, Yo Han Ahn, Ky Young Cho, Yong Ju Lee, Tae Jung Sung, Kon Hee Lee
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2018; 6(2): 122.     CrossRef
Mycoplasma pneumoniaepneumonia in children: Clinical characteristics and risk factors of refractory pneumonia by age
Hyung Young Kim, Hee Ju Park
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2018; 6(6): 295.     CrossRef
Prediction of Refractory Mycoplasma Pneumoniae Pneumonia in Pediatric Patients
Zhen Wang, Ya-Chun Li, Xiao-Jian Zhou, Jia-Ying Wu
Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology.2017; 30(2): 92.     CrossRef
Transcriptome analysis of bronchoalveolar lavage fluid from children with severe Mycoplasma pneumoniae pneumonia reveals novel gene expression and immunodeficiency
Kuo Wang, Man Gao, Mingyue Yang, Fanzheng Meng, Deli Li, Ruihua Lu, Yan Wang, Huadong Zhuang, Mengyao Li, Genhong Cheng, Xiaosong Wang
Human Genomics.2017;[Epub]     CrossRef
Macrolide Resistance and Its Impacts onM. PneumoniaePneumonia in Children: Comparison of Two Recent Epidemics in Korea
Jong Hyun Kim, Jee Yong Kim, Chang Hoon Yoo, Won Hee Seo, Young Yoo, Dae Jin Song, Ji Tae Choung
Allergy, Asthma & Immunology Research.2017; 9(4): 340.     CrossRef
Atopy: a risk factor of refractory mycoplasma pneumoniae pneumonia?
Yi‐Xiao Bao, Jing Li, Ye Tian, Quang‐Hua Liu, Jun Bao
The Clinical Respiratory Journal.2017; 11(6): 931.     CrossRef
Efficacy of early steroid use in Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Hee Seong Kim, Myung Gon Song, Yong Wook Kim, Kyoung Sim Kim, Eun Young Kim, Young Kim, Hae In Jang, Hyung Min Cho
Allergy, Asthma & Respiratory Disease.2017; 5(5): 280.     CrossRef
Asthma and early herniated intervertebral disc disease
Cheng-Di Chiu, Hsuan-Ju Chen, Hean-Pat Saw, Nai-Wei Yao, Hung-Rong Yen, Chia-Hung Kao
Current Medical Research and Opinion.2017; 33(11): 2019.     CrossRef
Chronic Infection and Severe Asthma
Tara F. Carr, Monica Kraft
Immunology and Allergy Clinics of North America.2016; 36(3): 483.     CrossRef
Changes in the Levels of Interleukin-17 Between Atopic and Non-atopic Children with Mycoplasma pneumoniae Pneumonia
Zhi-Hua Wang, Xin-Min Li, Yu-Shui Wang, Ze-Yang Guo
Inflammation.2016; 39(6): 1871.     CrossRef
Incident asthma and Mycoplasma pneumoniae: A nationwide cohort study
Jun-Jun Yeh, Yu-Chiao Wang, Wu-Huei Hsu, Chia-Hung Kao
Journal of Allergy and Clinical Immunology.2016; 137(4): 1017.     CrossRef
Imbalance of peripheral blood Th17 and Treg responses in children with refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia
Hongmei Guo, Zuhui He, Mei Li, Tingting Wang, Langfan Zhang
Journal of Infection and Chemotherapy.2016; 22(3): 162.     CrossRef
A novel therapeutic strategy for mycoplasma infectious diseases
Kazuhiro Matsuda
Personalized Medicine Universe.2015; 4: 32.     CrossRef